Chung vui hay chia vui

CHUNG VUI HAY CHIA VUI ?
    Người Việt mình dùng từ không đúng khi nói chia buồn, chia vuiChia buồn thì phải, vì người ta đang buồn, mình chia bớt đi, nỗi buồn của người ta sẽ giảm xuống. Nhưng chia vui thì sai rồi, vì niềm vui là cái quý giá, mình lại lấy bớt của người ta một miếng, làm người ta kém vui đi, coi sao đặng? Vì vậy phải gọi là chung vui mới đúng!
    Tôi không nghĩ thế. Nếu trên đời này có cái gì càng chia ra lại càng lớn hơn thì đó chính là niềm vui. Vui mà không chia sẻ cùng ai được thì sao gọi là vui, bạn nhỉ?

Niềm vui được chia sẻ là niềm vui nhân đôi . Tình yêu Thiên chúa cũng vậy, nó được chia ra và nhân rộng khắp trong nhân gian.
Bài Tin mừng  hôm nay cũng nói về chung vui và sự chia sẻ của con Thiên Chúa.

Thứ Năm Tuần XXXI Thường NiênLời Chúa:  Lc 15,1-10      Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải. “Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: “Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất”. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *